හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ්ගේ බිරිඳ සිදුකල මිලියන 55 ට අධික ගනුදෙනුවක් ගැන FCIDන් වීමර්ශනයක්

හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතාගේ බිරිඳ වන කිදේර් මොහොමඩ් සහබ්දීන් අයීෂා මහත්මියට අයත් පෞද්ගලික බැංකු ගිණුමකට සැක කටයුතු ලෙස රුපියල්

Read more

මද් – රසා අධ්‍යාපනය ක්‍රමය අධ්‍යාපන අමාතංශයේ නිරීක්ශනය යටතට පත්විය යුතුයි

මද් – රසා අධ්‍යාපනය ක්‍රමය අධ්‍යාපන අමාතංශයේ නිරීක්ශනය යටතට පත්විය යුතුයි මද් – රසා අධ්‍යාපනය ක්‍රමය අධ්‍යාපන අමාතංශයේ නිරීක්ශනය යටතට

Read more

අද මධ්‍යම රාත්‍රී 12 සිට දුම්රිය අඛණ්ඩ වර්ජනයක

දුම්රිය ශ්‍රේණිගත හා දේශපාලන වෘත්තීය සමිති 85 කට අධික සංඛ්‍යාවක් අද (3) මධ්‍යම රාත්‍රී 12 සිට අඛණ්ඩ වර්ජනයක යෙදීමට තීරණය

Read more

නැගෙනහිර පළාත් හිටපු ආණ්ඩුකාර එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා අපරාධ නිවාරණ කොට්ඨාශයට

නැගෙනහිර පළාත් හිටපු ආණ්ඩුකාර එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා සංවිධානාත්මක අපරාධ නිවාරණ කොට්ඨාශය වෙත පැමිණ ඇත. ඔහුට එරෙහිව ඉදිරිපත් කර ඇති පැමිණිල්ලකට

Read more