ඇමති අකිලට දුර ගමනක් යන්න කෝටි 16ක් වියදම් කර ඡායාරූපය සහිත ලිපියක් පෙළපොත්වලට දන්න කියලා ජනාධිපති විමර්ශණ කොමිෂන් සභාවේ දී තහවුරු වෙයි

පාසල් පෙළපොත් වලට අධ්‍යපන ඇමති අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාගේ ඡායාරූපය සහ අත්සන සහිත ලිපියක් ඇතුළත් කිරීම සදහා රුපියල් කෝටි 16 ක මුදලක් අමතරව වියදම් කිරීමට සිදුවී ඇති බව ජනාධිපති විමර්ශණ කොමිෂන් සභාවේ දී ඊයේ (24දා) හෙළිවිය.

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ හිටපු විනිසුරු උපාලි අබේරත්න මහතා ප්‍රධාන පංච පුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල හමුවේ කොමිෂන් සභාව රැස්වූ අතර එහි දී අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පෙළපොත් මුද්‍රණය කිරීමේ දී සිදුව ඇතැයි සැලකෙත වංචා දුෂණ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත්වී ඇති පැමිණිල්ල පිළිබදව වැඩිදුරටත් විභාගය සිදුවූ අතර එහි දී අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ හිටපු අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන කොමසාරිස් සහ වත්මන් අධ්‍යක්ෂ අධ්‍යාපන සැලසුම් අයි. එම් .කේ .බී ඉලංගසිංහ මහතා සක්ෂි ලබාදුන්හ.

කොමිෂන් සභාව හමුවේ සාක්ෂි ලබාදෙමින් ඉලංගසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියේ එම අවස්ථාවේ දී පෙළපොත් කෝටි 4 ක් මුද්‍රණය කළ බවත් අධ්‍යපන ඇමතිවරයාගේ ඡායාරුපය සහ පණිවුඩය සහිත පිටු 4 සදහා එක් පිටුවකට රුපියල බැගින් වැයවූ බවත්ය.

එම කොමිෂන් සභාව හමුවේ සක්ෂි ලබාදෙමින් ඉලංගසිංහ මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටියේ, තමාට දිගු ගමනක් යාමට අවශ්‍ය බැවින් සහ ඉදිරි බලාපොරොත්තු සලකා තමාගේ වර්ණ ඡායාරූපයක් සහ අත්සන සහිත ලිපියක් පෙළපොත් වලට ඇතුළත් කරන ලෙසට අධ්‍යාපන ඇමති අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා තමාගෙන් කෙලින්ම ඉල්ලා සිටිය බවයි.

ඒ පිළිබදව තවදුරටත් අදහස් දක්වමින් ඉලංගසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියේ, අධ්‍යාපන ඇමතිවරයාගේ වර්ණ ඡායාරූපය සහ අත්සන සහිත ලිපියක් පෙළපොත් වලට ඇතුළත් කීරීම නීතියට සහ ප්‍රතිපත්ති වලට පටහැනි බැවින් ඒ පිළිබදව තවදුරටත් සිතා බලන ලෙස සහ සොයා බලා කටයුතු කරන ලෙස තමන් අධ්‍යාපන ඇමතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටිය බවත්ය . එසේ වුව ද අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා තදින්ම ඉල්ලා සිටිය බැවින් තමාගේ නිදහස සහ රාජකාරියේ ආරක්ෂාව පිළිබදව සලකා ඇමතිවරයාගේ ඉල්ලීම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා වෙත දන්වා අවශ්‍ය නියෝග ලබාගෙන අධ්‍යාපන ඇමතිවරයාගේ ඡායාරූපය සහ අත්සන සහිත ලිපිය පෙළපොත් වලට ඇතුළත් කිරීමට පියවර ගත් බව වැඩිදුරටත් පැවසීය.

අධ්‍යාපන ඇමති අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාට කොමිෂන් සභාවේ පොලිස් ඒකකය හමුවේ ජුලි 01 වන දිනත් කොමිෂන් සභාව හමුවේ ජුලි 08 වන දිනත් පෙනී සිටින ලෙස කොමිෂන් සභාව නියෝග කළේය.

2Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *