විජිත් විජයමුණිද සොයිසා ඇතුළු ආණ්ඩුවට සහය දක්වන ශ්‍රීලනිපයේ මන්ත්‍රීවරු 5 කට ආසන සංවිධායක ධූර

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සිට ආණ්ඩුවට සහයෝගය පළ කරන මන්ත්‍රීවරුන් පස් දෙනෙකුට ආසන සංවිධායක ධූර ලබා දීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂ

Read more

මහනායක හිමිවරු ඉල්ලීම මත මම ඇමතිකම ගත්තා – අබ්දුල් හලීම්

මහනායක හිමිවරුන්ගෙන් සහ ජනතාවගෙන් ලැබුණු ඉල්ලීම් සැලකිල්ලට ගනිමින් පක්ෂ නායකත්වයේ එකඟතාවය මත යළි අමාත්‍යංශ බාරගැනීමට තීරණය කළ බව තැපැල් සේවා,

Read more

19 වන සංශෝධනේ මහා හිරවිල්ල නිවැරදිකරන්න ජනාධිපතිවරයා එකග නැත්තම් ඔහුටත් පාඩමක් උගන්වනවා

19 වන සංශෝධනේ මහා හිරවිල්ල නිවැරදිකරන්න ජනාධිපතිවරයා එකග නැත්තම් ඔහුටත් පාඩමක් උගන්වනවා View on YouTube

Read more