හම්බන්තොට වරායේ පාලනය ගැන සාකච්ඡා කිරීම සදහා ඇමරිකාවේ රාජ්‍ය නිලධාරියා වූ මයික් පොම්පියෝ ශ්‍රී ලංකාවට

ඇමරිකාවේ බලවත්ම රාජ්‍ය නිලධාරියා වූ මයික් පොම්පියෝ ප්‍රමුඛ රාජ්‍ය නිලධාරීන් තිදෙනකු ජුනි 25 දා මෙරටට එන්නේ හම්බන්තොට වරායේ පාලනය චීනය ලබාගැනීම නිසා මතුවී ඇති ආරක්‍ෂක අර්බුදය ගැන සාකච්ඡා කිරීමට බව හෙළිවී ඇත.

මයික් පොම්පියෝ ප්‍රබලම රාජ්‍ය නිලධාරියෙකි. ජී. එස්. පී. සහන සැලසීම සඳහා පමණක් සාකච්ඡා කිරීමට මෙරටට එන්නේ නැහැ. ශ්‍රී ලංකාව අසලින් තෙල් නැව්වලින් 2/3 ක් යාත්‍රා කිරීමත් වාණිජ නැව් විශාල ප්‍රමාණයක් යාත්‍රා කිරීම නිසාත් චීනය හම්බන්තොට වරාය පාලනය කිරීම ගැන ඇමරිකාව කලබල වී සිටිනවා යැයි ඉහළ පෙළේ ආරංචි මාර්ග පැවසීය.

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *