එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පාලකයෝ මේ රටට ජනතාවට ආදරේ නැහැ අස්ගිරි පාර්ශ්වයේ මහානායක හිමියන් පවසයි.වීඩියෝ සහිතයි

ඓතිහාසික, දොඩම්වල දියකෙලිනාවල කිත්සිරි මෙවන් රජමහා විහාරස්ථානයේ 21ක් රියන් බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේගේ නේත්‍ර ප්‍රතිෂ්ඨාපනය සහ නිරාවරණය කිරිමේ මහා පුණ්‍යොත්සවය ඊයේ

Read more

හම්බන්තොට වරායේ පාලනය ගැන සාකච්ඡා කිරීම සදහා ඇමරිකාවේ රාජ්‍ය නිලධාරියා වූ මයික් පොම්පියෝ ශ්‍රී ලංකාවට

ඇමරිකාවේ බලවත්ම රාජ්‍ය නිලධාරියා වූ මයික් පොම්පියෝ ප්‍රමුඛ රාජ්‍ය නිලධාරීන් තිදෙනකු ජුනි 25 දා මෙරටට එන්නේ හම්බන්තොට වරායේ පාලනය චීනය

Read more