මන්නාරම ප්‍රදේශයේ මුස්ලිම් ජාතිකයෙකුගේ ගෙවත්තක තිබී පුපුරණ ද්‍රව්‍ය තොගයක් සොයා ගැනෙයි

මන්නාරම, එරුක්කලම්පිටිටි, ඔළුතුඩුවායි ප්‍රදේශයේ ගෙවත්තක තිබී පුපුරණ ද්‍රව්‍ය තොගයක් අද (22) සොයාගත් බව මන්නාරම පොලීසිය ප්‍රකාශ කර ඇත.

පොලීසිය ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ ප්‍රදේශයේ මුස්ලිම් ජාතිකයෙකුගේ ගෙවත්තක තිබි අදාළ මෙම පුපුරණ ද්‍රව්‍ය තොගය සොයාගෙන ඇති බවය.

අදාළ ගෙහිමියා ගෙවත්ත පවිත්‍ර කරන අවස්ථාවේ පුපුරණ ද්‍රවය තොගය දැක අනතුරුව පොලීසිය දැනුවත් කොට ඇති බවද පොලීසිය ප්‍රකාශ කර ඇති බවත් සඳහන් කරයි.

ලීටර 20 ක ප්‍රණයේ කෑන් එකක් තුළ අධි බලැති පුපුරණ ද්‍රව්‍ය තොගයක් හා බෝම්බ පිපිරවීමට යොදාගන්නා උපකරණ මෙලෙස සොයාගෙන ඇති බව සඳහන් කරයි.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මන්නාරම පොලීසිය වැඩිදුර පරීක්ෂණ මෙහෙයවනු ලබයි.

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *