එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන එක්සත් ජාතික පක්ෂයට?

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන මහතා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට එක්වීමේ සූදානමක් පවතින බව ආරංචි මාර්ග කියා සිටී.

ඒ මහතා මෙවර සිංහල අලූත් අවුරුද්දට සුබ පැතීමට ඇමැති වජිර අබේවර්ධන මහතාගේ නිවසට හිටපු එජාප දකුණු පළාත් සභා මන්ත්‍රී අශෝක ධනවංශ මහතා සමඟ පැමිණ ඇති අතර එම තිදෙනා පැයකට වැඩි කාලයක් සාකච්ඡාවල ද නිරතව ඇත.

ඒ අනුව බොහෝදුරට සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන මහතා එජාප සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීමට ක්‍රියා කරනු ඇතැයි ද ඉහත ආරංචි මාර්ග වැඩිදුරටත් පැවසීය.

3Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *