විදුලිය කප්පාදුව කරන්නේ ජනතාව පීඩාවට පත් කර වැඩි මිලට පෞද්ගලික අංශයෙන් විදුලිය ලබා ගැනීමටයි – ලංකා විදුලි සේවක සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් කියයි

විදුලිය කප්පාදුව කරන්නේ ජනතාව පීඩාවට පත් කර වැඩි මිලට පෞද්ගලික අංශයෙන් විදුලිය ලබා ගැනීමට යැයි ලංකා විදුලි සේවක සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් රංජන් ජයලාල් මහතා (24 වැනිදා) පැවසීය.

විදුලිබල මණ්ඩලය ආරම්භ කර ලබන නොවැම්බර් 01 වැනිදාට වසර 50 ක් සම්පූර්ණ වන බවත්, එම වසර 50 තුළ විදුලි බලාගාර හදනවාට වඩා ප්‍රචාරක බෝඞ් ලෑලිවලට මණ්ඩලය වියදම් කර ඇති බවත් ඒ මහතා කීය.

විදුලිය කප්පාදුවට පෙර සෑම වර්ෂයකම ඉදිරි වසර සඳහා විදුලිය ඉල්ලූම, ලබාදිය හැකි සැපයුම, නියඟයක් ඇති වනවා ද ඇතුළු කරුණු රැසක් ගැන අවධානය යොමු කර සැලසුම් සකස් කරන බවත් එවැනි කිසිදු සැලසුමක් අනුව ක්‍රියා නොකිරීම නිසා මෙම තත්ත්වය ඇතිව තිබෙන බවත් ජයලාල් මහතා කීය.

පාර්ලිමේන්තුවේ විදුලි සෝපානයක් අක්‍රීය වීම නිසා එහි සියලූ සෝපාන අලූතෙන් ගැනීමට තීරණය කරන රජය කාලයක සිට විදුලි අර්බුදය පැවතිය ද ඊට නිසි විසඳුමක් ලබා දීමට අපොහොසත් වූයේ විදුලි මාෆියාව ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඇති අවශ්‍යතාව නිසා බවත් ඒ මහතා කීය.

විදුලි කප්පාදු කිරීමෙන් රටේ ඉහළම තැන සිට මැති ඇමැතිවරුන් ඇතුළු ඉහළ පැළැන්තියට බලපෑමක් ඇති නොවන බව ද එහි විපාකය විඳීමට සිදු වන්නේ ඡන්දය ලබාදුන් ජනතාවට බව ද රංජන් ජයලාල් මහතා වැඩිදුරටත් කීය.

දිවයින

12Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *