එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුනි, ”ව්‍යවස්ථා” ද්‍රෝහීකමට සම්බන්ධ වන්න එපා !! ඒ සඳහා ඔබට අයිතියක් නැත !! – මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන

නව ව්‍යවස්ථාවක් වෙනුවෙන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයට ඊයේ ඉදිරිපත් වූ යෝජනාවලියේ මූලික අරමුණ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කර විධායක බලය සහිත මහඇමතිවරුන් නව දෙනෙකු නිර්මාණය කිරීම බව ජාතික විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සංගමය පවසනවා. එහි මහලේකම් මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන පැවසුවේ එය රට මුළුමනින්ම අස්ථාවර කරන යෝජනාවලියක් බවයි.

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *