නාමික ජනපති වරයෙක් සියළු බලතල අගමැතිට, පළාත් සභා සදහා පොලිස් බලතල, ශ්‍රී ලංකාව ‘ඔරුමිත්තනාඩු’ කරයි – අගමැති රනිල් ඉදිරිපත් කල විශේෂඥ කමිටු වාර්තාව මෙන්න

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ සභාගත කළ ලේඛන 2019 ජනවාරි 11

1. අන්තර්වාර වාර්තාව, අනු-කමිටු වාර්තා හය සහ පාර්ලිමේන්තුව හා පළාත්සභා අතර සම්බන්ධතාවය පිළිබඳ සොයාබැලීම සඳහා මෙහෙයුම් කමිටුව විසින් පත් කරන ලද තත්කාර්යය අනුකමිටුවේ වාර්තාව යන වාර්තා පදනම් කරගනිමින් මෙහෙයුම් කමිටුව වෙනුවෙන් විද්වත් මණ්ඩලය විසින් සම්පාදනය කරන ලද වාර්තාවක්. මෙහි මූලික අයිතිවාසිකම් සහ නිදහස, භාෂා අයිතිවාසිකම් සහ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය මෙහෙයවීමේ මූලධර්ම සම්බන්ධයෙන් වන පරිච්ඡේද මූලික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ අනු කමිටුවෙන් යෝජනා කළ ඒවා වේ.පුරවැසිභාවය සම්බන්ධයෙන් වන පරිච්ඡේදය වත්මන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් උපුටාගෙන තිබේ.

ePaper not found

අ. මෙහෙයුම් කමිටුවේ අන්තර්වාර වාර්තාව සඳහා දේශපාලන පක්ෂ ලබාදුන් නියෝජන – ඉහත වාර්තාවේ 1 වැනි උපලේඛනය ලෙස ඉදිරිපත් කෙරේ.
ආ. විද්වත් මණ්ඩලයේ සාමාජිකයින් පලකළ අදහස් හා ලබාදුන් ලිපි – ඉහත වර්තාවේ 2 වැනි උපලේඛනය වශයෙන් ඉදිරිපත් කෙරේ.

2. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේදී මෙහෙයුම් කමිටුවේ අන්තර්වාර වාර්තාව පිළිබඳ සිදුකළ විවාදයේදී පැවැත්වූ කථාවල විෂයමූලික සාරාංශයන්.

ePaper not found

3. පළාත් සභා වල ප්‍රධාන අමාත්‍යවරුන් විසින් ඉදිරිපත් කළ නිර්දේශ.

ePaper not found

නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සම්පාදනය පිළිබඳ පත් කළ විශේෂඥ කමිටු වාර්තාව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මෙහෙයුම් කමිටු සභාපති අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් අද ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කෙරුණි.

අද(11) පෙරවරු 10.00 ට ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය රැස්වූ අතර එහි සභාපති ධුරය දැරූ නියෝජ්‍ය කථානායක ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා ප්‍රකාශ කළේ රැස්වීම පිළිබඳ විධිමත්ව දැනුම් දී ඇති අතර ස්ථාවර නියෝග සහ සම්ප්‍රදායට අනුව අද ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය රැස්වීමට බාධාවක් නොමැති බවයි.

ඒ අනුව අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් මෙහෙයුම් කමිටුව වෙත විශේෂඥ කමිටුව විසින් බාරදුන් වාර්තාව ඉදිරිපත් කෙරුණි.

 

5Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *