පක්ෂ සියල්ලම එකඟවන දවසක අපි ඡන්ද තියමු “ව්‍යවස්ථාව අනුගමනය කරන්න හිට්ලර් වගේ වෙන්න එපා”

ව්‍යවස්ථාවට අනුව වැඩකරනවාද නැත්ද කියන කරුණ තිබෙන ප්‍රශ්නය බවත් වර්තමානයේ පවතින ගැටලුව ඉක්මනින්අවසන් කළ යුතු බවත් හිටපු අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සඳහන් කරයි.

අරලිය ගහ මන්දිරයේ අද (04දාපැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී ඔහු මේ බව සඳහන් කළේය.

මෙතන තියෙන්නේ එක ප්‍රශ්නයයිව්‍යවස්ථාව අනුව වැඩ කරනවදනැත්දකියන එකයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නයමැතිවරණගැන ප්‍රශ්නයක් නෑඔක්කොම කරන්න ඕන ව්‍යවස්ථාව අනුවයිජනතාවගේ පරමාධිපත්‍ය පිළිඅරගෙන ක්‍රියාකරන ආකාරයතියෙන්නේ ව්‍යවස්ථාවෙයි.

අපිට ව්‍යවස්ථාවේ පිට යන්න බෑහිට්ලර් කිව්වේ ජනතාව මං එක්කයි කියලාහිට්ලර් එහෙම කියලා තියෙන ව්‍යවස්ථාව ඉවත්කරලා රාජ්‍ය ආරක්ෂා කරන නීතියක් ගෙනාවාහැම කෙනාම කියන්නේ ජනතාව අපි සමගයි කියලා.

මෙතන තියෙන්නේ ව්‍යවස්ථාව ගරුකරනවද නැත්ද කියන ප්‍රශ්නය විතරයිපළමුවෙන්ම නීත්‍යානුකූල ආණ්ඩුව යෝජනාවක්ඉදිරිපත් කරලා පාර්ලිමේන්තුව තුනෙන් දෙකක් අනුමත කළොත් අපිට පුළුවන් අවුරුදු හතරහමාරකට පෙර ඡන්දයකට යන්නපුළුවන්.

තමන්ගේ නැකතට ඡන්දේ තියපු ආණ්ඩු අන්ත පරාජයකට ලක්වුණා.අපේ ව්‍යවස්ථාවේ අගමැතිවරයෙක් තෝරන්නේපාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය තියෙන කෙනයි.

මෙතන ඉන්නේ ව්‍යවස්ථාවට විරුද්ධව කටයුතු කරන අයඅපි මේ සෙල්ලම දැන් නැවැත්විය යුතුයිජනතාව කියන්නේප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අනුව කටයුතු කරන්නයිමෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනපතිතුමත්ඇමති කියලා කාඩ්බොඩ් උස්සගෙන ගියඅයටත් කියන්නේ මෙතන ඉදන් ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කරන්න කියලයි.

අපි ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කරනවා කියලා දිවුරුම් දීලා තියෙනවා ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කරන්න බැරිනම් මෙතන ඉන්නඅයිතියක් නෑ ව්‍යවස්ථාවට පටහැනිව  කාරණා වුවමනා කියන අය ව්‍යවස්ථා විරෝධීන්පක්ෂ සියල්ලම එකඟවන දවසකඅපි ඡන්ද තියමු.

අපි මේ ගැන කතා කරන්නේ නීත්‍යානුකූල ආණ්ඩුවක් යටතේ විතරයිඅපේ අධිකරණය ස්වාධීනව කටයුතු කරනවානීතියඅනුව කටයුතු කරන්නව්‍යවස්ථාව අනුගමනය කරන්න හිට්ලර් වගේ වෙන්න එපා” 

1Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *