මාර්ග සහ ගොඩනැගිලි විනාශ කරමින් ඇලෙස්කාවේ සිදුවූ ප්‍රභල භූකම්පනය.වීඩියෝ සහිතයි

අමෙරිකාවේ ඇලෙස්කා ප්‍රාන්තයට බලපෑ රිච්ටර් මාපකයේ ඒකක 7  ප්‍රබලත්වයෙන් යුත් ප්‍රබල භූකම්පනයෙන් එහි ප්‍රධානනගරය වන ඇන්ක්‍රෙග් සහ අවට ප්‍රදේශ වල මහ මාර්ගගොඩනැගිලි වලට දැඩි අලාභ හානි සිදුව ඇති බව විදෙස් මාධ්‍යවාර්තා කරනවා.

රිච්ටර් මාපකයේ එකාක 7 ක් සහ ඒකක 5.7  ප්‍රබලත්වයෙන් යුත් භූකම්පන දෙකක් ඉතා ආසන්න කාලයක් තුළදී සිදුවූබවයි අමෙරිකානු භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ ආයතනය සදහන් කරන්නේ.

මෙම භූකම්පනයෙන් කිසිදු ජිවිත හානියක් සිදුව නැති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ.

9Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *