අමෙරිකාවේ 41 වැනි ජනාධිපතිවරයා වූ ජෝර්ජ් හර්බට් වෝකර් බුෂ් මහතා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි.වීඩියෝ සහිතයි

අමෙරිකාවේ 41 වැනි ජනාධිපතිවරයා වූ ජෝර්ජ් හර්බට් වෝකර් බුෂ් මහතා අභාවප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා. මියයනවිට ඔහු 94 වැනි වියේ පසුවූවා. ඔහු 1989 සිට 1993 දක්වා අමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ ජනාධිපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළා

ඇමරිකානු වර්තමාන ජනපතිගේ ඩොනල් ට්‍ර්ම්ප් සහ ජනපති ආර්යාව වන මෙලනියා ට්‍ර්ම්ප් ගේ ශෝක පණිවිඩය

4Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *