මහ බැංකුව මංකොල්ල කෑ, ජිනීවා වලට රට පාවාදීම, වරාය ගුවන් තොටුපොළ ක්‍රීඩා පිටි විකුණා දැමු, හාමුදුරුවරු බුද්ධි අංශ නිලධාරීන්ව සිරගෙවල්වල දැමූ ආණ්ඩුව නෙරපීම අශිෂ්ටද අශීලාචාරද කියා අපෙන් අහන්න එපා – ජ.වි.පෙ අනුර කුමාරට පිළිතුරු.වීඩියෝ සහිතයි

අනුර කුමාර දිසානායක මහත්තයා කියනවා මේ පත්කිරීම අශිෂ්ට නිසා අශීලාචාර නිසා ඒ වෙනුවෙන් කරන සටන කරන සටන අශීලාචාර ද කියලා හොයන්න එපා.

එකට අන්න මන් දැන් එනවා මගේ දෙවැනි කොටස ඒ තමයි ඒ ප්‍රශ්න කරපු මුළු කදවුරටම මම කියනවා මහ බැංකුව මංකොල්ල කාපු එක අශිෂ්ට නම්

ඒ ආණ්ඩුව පෙරළපු විදිහ ශිෂ්ටධ කියල අපෙන් අහන්න එපා.

ජිනීවා වලට ගිහිල්ලා මේ රට පාවා දීලා මේ රට වෙනුවෙන් ආපු රට වෙනුවෙන් ආපු යෝජනාව මේ රට විනාශ කරන යෝජනාවට සම්මතයි කියා එකගත්වය ඵලකරපු ආණ්ඩුව අශිෂ්ට නම්?

ඒ ආණ්ඩුව එළියට දාපු විදිහ ශිෂ්ටධ කියල අපෙන් අහන්න එපා.

මේ රටේ අපිට තිබේන සීමිත සම්පත් ප්‍රමාණයක් අපේ වරාය, ගුවන් තොටුපොළ, ක්‍රීඩා පිට්ටනි පවා විකුණා දැමීම අශිෂ්ට නම්?

ඒ අශිෂ්ට ආණ්ඩුව ගෙදර යවන විදිහ අශිෂ්ට ද කියල අපෙන් අහන්න එපා.

මේ රටේ හාමුදුරුවරු සිරගෙවල් වල දාල මේ රටේ බුද්ධි අංශ නිලධාරීන්ව සිරගෙවල්වල දාලා බෝගස් කපලා මෙරටේ ජාතිය ආගම් වලට ආදරය කරන කදවුරු විනාශ කරන විදිහ අශිෂ්ට නම්?

ඒ අශිෂ්ට ආණ්ඩුව ගෙදර යවන්න ජනාධිපතිවරයා කළේ ශිෂ්ටධ කියල අපෙන් අහන්න එපා.

අන්තිමට මෙරටේ 20 වෙනි වියවස්ථාව සහ එවටේ ඉතා පැහැදිලි බෙදුම්වාදී සංකල්පයක් ගෙනල්ලා මේ රටේ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ජනතාව එකට සිටින මේ රට විනාශ කරන නව බෙදුම් වාදී වැඩපිළිවෙළ අශිෂ්ට නම්?

ඒ අශිෂ්ට ගෙදර යවන වැඩපිළිවෙළ ශිෂ්ටධ නැද්ද කියල දැන් මේ රටේ දේශප්‍රේමී කදවුරෙන් අහන්න එපා.

මේක තමයි මගේ දෙවැනි කොටස තුන්වෙනි කොටස තමයි සංඛ විධායකය කියන්නේ එක පුද්ගලයෙක් මේ රටේ, වියවස්ථා දායකය කියන්නේ 225ක්, අධිකරණය කියන්නේ මෙ රටේ (මම වැරදිනම් නිවැරදි කරන්න) 335යි, මේ සේරම එකට එකතු කළවිට සංඛ 1000 කටත් අඩුයි මේ රටේ ජනතාව මිලියන 21ක් ජනකායක් සිටිනවා එම නිසා කරුණා කර එම මිලියන 21ක් ජනකායට අවස්ථාව ලබා දෙන්න මේ අලුත් පාර්ලිමේන්තුව තෝරාගන්න.

1Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *