“අපි යන්නේ නෑ, සටනට ලෑස්ති වෙන්න, බලෙන් හරි බලය ලබා ගන්නවා” මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පික රණවක ත්‍රස්තවාදියෙකු ලෙස හිරෙයි.වීඩියෝ සහිතයි

තමන් බලය අතහැරීමට සුදානම් නොවන එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් පවසනවා. මේ වනවිට අරලියගහ මන්දිරය ඉදිරිපිට සිය පාක්ෂිකයන් අමතන එජාප මන්ත්‍රීවරු පවසන්නේ තමන් බලය අතනොහරින බවත්, ගම් මට්ටමින් පාක්ෂිකයන් සංවිධානය වී තමන්ට බලය ලබා ගැනීමට සහය දෙන ලෙසත් ය.

සිය බලය කිසිවෙකු විසින් හෝ ලබා ගන්නේ නම් ඔවුන්ගෙන් නැවතත් පාලන බලය, බලෙන් හෝ ලබා ගැනීමට පසුබට නොවන බවයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පික රණවක පවසන්නේ.

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *