ජාතික ආරක්‍ෂාව වලපල්ලට, වව්නියාවේ කොටි බුද්ධි අංශය අත්පත්‍රිකාවක් බෙදලා

එල්. ටී.ටී.ඊ. සංවිධානයේ බුද්ධි අංශය නමින් ඊයේ(29) රාත්‍රියේ වවුනියාව නගරයේ පෝස්ටර බෙදා හැරීමක් සිදුකොට ඇති බව වවුනියාව ආරක්ෂක අංශ පවසති.

වවුනියාව කුරුමන්කාඩුව ප්‍රදේශයේ 
දෙමළ විමුක්ති කොටි නමින් වන ශිර්ෂය යටතේ අත් පත්‍රිකාව බෙදා හැර ඇති අතර, එල්. ටී.ටී.ඊ. සංවිධානයේ බුද්ධි අංශ දෙමළ කාන්තාවන් වැරදි සිදුකරන්නේද යන්න නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින බව අත් පත්‍රිකාවේ සදහන්ව ඇත.

දෙමළ කාන්තාවන් සිංහල පුරුෂයන් සමග නොයා යුතු බවත්, සංවරව හැසිරිය යුතු බවත් එසේ නොවන්නේ නම් එල්. ටී.ටී.ඊ. බුද්ධි අංශ ඒ සම්බන්ධයෙන් පියවර ගන්නා බව ත් පත්‍රිකාවේ සදහන් කොට ඇති බව ආරක්ෂක අංශ පැවසීය.

බුද්ධි අංශය, දෙමළ විමුක්ති කොටි සංවිධානය යනුවෙන් ද අත්පත්‍රිකාවේ අවසානයේ සදහන් කොට ඇති බවද ආරක්ෂක අංශ පවසති. 

 සොයාගත් අත් පත්‍රිකා වවුනියාව පොලිසිය වෙත භාරදී ඇති අතර
සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වවුනියාව ආරක්ෂක අංශ වැඩිදුර පරීක්ෂණ මෙහෙයවයි.

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *