අජිත් පී පෙරේරා කියන්නේ මහෝෂධයෙක් වගේ කතා කරන කෙවට්ටයෙක් අධිකරණ ඇමති විජයදාස රාජපක්‍ෂ අජිත් පී පෙරේරාගේ රෙදි ගලවයි.වීඩියෝ සහිතයි

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *