හිරේ ඉන්න කලු කොටි නිදහස් කරන රනිල් සිරිසේන ආණ්ඩුව බුද්ධි බලකාය හිර කරන සැබෑ හේතුව කුමක්ද ?.වීඩියෝ සහිතයි

අවුරැදු 15 ක්,හමුදාවට බුද්ධි තොරතුරු දීල 2014 දි හමුදාවට බැඳුණු රණවිරු සුබ්‍රමනියම් නගුලරාසා ව කොට්යෙක් කරල රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගතකර අවුරැද්ද යි.

හිරේ ඉන්න කලු කොටි නිදහස් කරන රනිල් සිරිසේන ආණ්ඩුව බුද්ධි බලකාය හිර කරන සැබෑ හේතුව කුමක්ද ?
මේජර් අජිත් ප්‍රසන්න 0773373418

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *