මෛත්‍රිපාල සිරිසේන ජයග්‍රහණය කලේ උතුරු නැගෙනහිර ඡන්දෙන් ඒ නිසා මේ නව ව්‍යවස්ථාවට අපි එකගවෙමු ලක්‍ෂ්මන් කිරිඇල්ල.වීඩියෝ සහිතයි

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *