මැතිවරණ කල්දැමීම සදහා ආණ්ඩුව නියෝජනය කරණ පක්ෂ කීපයක් නිර්ලජ්ජිත උත්සහයක කැෆේ සංවිධානය පවසයි

පළාත් පාලන ආයතන සීමා නිර්ණය වාර්තාව පසුගිය 17 වන දින ගැසට් පත්‍රයකින් ප්‍රකාශයට පත්කරන බවට ප්‍රකාශ කළද මෙතෙක් එම වාර්තාව සීමා නිර්ණය වාර්තාව ගැසට් කර නැතිබව කැෆේ සංවිධානය පවසයි.

පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යංශය විසින් මෙම වාර්තාව පසු ගිය 17වෙනි දීන ගැසට් පත්‍රයකින් ප්‍රකාශයට පත්කරන බව ජනතාවට පොරොන්දු මැතිවරණය කල්දැමීමේ කොටස්කරුවට සීමා නිර්ණ ගැසට් කිරීම පමාකරමින් සිටින බව එම සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්‍ෂක කීර්ති තෙන්නකෝන් මහතා සදහන් කරයි.

තවද ඔහු ප්‍රකාශ කරමින් කියා සිටියේ පළාත් පාලන ආයතන මැතිවරණ කල්දැමීම සදහා ආණ්ඩුව නියෝජනය කරණ පක්ෂ කීපයක් නිර්ලජ්ජිත උත්සහයක් ගනිමින් සිටින බවද මහතා පවසා සිටියේය

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *