ජල විදුලිය නිෂ්පාදනය නවතා දැමීමට සිදුවෙලා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල ඉංජිනේරු සංගමය සඳහන් කරයි

වියළි කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් ජලාශවල ජල මට්ටම පහත වැටීම නිසා ජල විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීම නවතා දැමීමට සිදුව ඇතැයි ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල ඉංජිනේරු සංගමය සඳහන් කරයි.

දැනට ජලය උපයෝගී කරගෙන විදුලිය නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්නේ ජලාශ මගින් පානීය ජල අවශ්‍යතා සහ කෘෂිකාර්මික අවශ්‍යතා සඳහා මුදාහරින ජලය උපයෝගී කරගෙන බවද එම සංගමයේ සභාපති ඉංජිනේරු අතුල වන්නිආරච්චි මහතා සඳහන් කළේය.

සමස්ත විදුලි ඉල්ලුමෙන් 18.6%ක් මේවනවිට පෞද්ගලික අංශයෙන් මිලදීගන්නා බවත්, වෙනත් ක්‍රියා සඳහා මුදාහරින ජලය උපයෝගී කරගෙන 11%ක විදුලි ප්‍රමාණයකුත්, නොරොච්චෝලේ තාප බලාගාරයෙන් 50%කුත් ලබාගන්නා අතර, ඉතිරි විදුලි ප්‍රමාණය ඩීසල් බලාගාර තුළින් ලබාගන්නා බවද ඔහු පවසාසිටියේය.

ඒ යටතේ කාසල්රී සහ මාවුස්සාකැලේ ජලාශවලින් අඹතලේ ජල පවිත්‍රාගාරයට මුදාහරින ජලය උපයෝගී කරගෙන විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන බවත්, මීට අමතරව කොත්මලේ, වික්ටෝරියා, රන්දෙනිගල ජලාශ මගින් කෘෂිකාර්මික කටයුතුවලට මුදාහරින ජලයෙන්ද විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන බවත් හෙතෙම සඳහන් කළේය.

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *