‘හොම්බට දමලා අනිනවා. උබලට හෙන ගහනවා’ රන්ජන් රාජ්‍ය නිලධාරිනියකට ජනතාව ඉදිරියේ පහත් ලෙස බැණ වදී.වීඩියෝ සහිතයි

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *