ත්‍රස්‌තවාදයට එරෙහි පනත් කෙටුම්පතට ටී.එන්.ඒ. ගොරවයි

ත්‍රස්‌තවාදයට එරෙහිවීමේ යෝජිත නව පනත් කෙටුම්පතට ද්‍රවිඩ සන්ධානය විරුද්ධ වී ඇත. මෙම යෝජිත පනත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළහොත් ඊට එරෙහිව ඡන්දය පාවිච්චි කරන බව ද්‍රවිඩ සන්ධානය ප්‍රකාශ කර තිබේ.
මෙම නව පනත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර එය ලන්ඩන් නුවර ඊළම් ඩයස්‌පෝරාවට ලැබී ඇත.
ද්‍රවිඩ සන්ධානය ඊට එරෙහි වී ඇත්තේ පැරණි පනත හා නව පනත සමාන වීම නිසා බව වාර්තා වේ

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *