ඔබාමා රජය ක්‍රියා කරන ආකාරයට රුසියාව එක්සත් ජනපද තානාපති නිලධාරින් නෙරපීමට සුදානම් නැති බව රුසියානු ජනපති පුටීන් පවසනවා. වීඩියෝ සහිතයි

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *