ඊශ්ට්‍රායලයේ හයිෆා නගරයේ තෙල් පිරිපහදුව දැවැන්ත ගින්නක් හටගෙන තිබේ.වීඩියෝ සහිතයි

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *