කාන්තාවක් සමග බලහත්කාරයෙන් යහන්ගත විමට ඇයගේ පෙම්වතාට 6 වතාවක් හිසට විදුලිය අල්ලලා පිස්සෙකු කල ඇමති පාඨලී චම්පික රණවක.වීඩියෝ සහිතයි.

2Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *