නිදහස් පක්ෂයේ මහ ලේකම් දුමින්ද දිසානායක එකතු වෙලා කන්න යයි

වර්තමානයේ කරළියට පැමිණ ඇති එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඇමැතිවරයකුගේ මෙගා ඩීල් සම්බන්ධයෙන් පසුගිය කැබිනට් රැස්වීමේදී කථාබහක් ඇතිවිය.

කොළඹ වරාය සම්බන්ධ ගැටලුවකදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහ ලේකම් දුමින්ද දිසානායක කියා ඇත්තේ ‘කනවානම් එකතු වෙලා කමු. ඕගොල්ලෝ කන්නයි අපි මඩ කන්නයි බැහැ‘ යනුවෙනි.

ඔහු ව්‍යංගයෙන් කියා ඇත්තේ රජයේ ඇතැම් ඇමැතිවරුන්ගේ දූෂණ වංචා පිළිබඳව බව දේශපාලන ආරංචි කියයි.

 

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *