තමිල් නාඩුවේ විපක්ෂ නායක හා ද්‍රවිඩ මුන්නේත්‍ර කසාගම් පක්ෂයේ නායක මුතුවේල් කරුණානිධි හදිසියේ රෝහල් ගත කර තිබේ

තමිල් නාඩුවේ විපක්ෂ නායක හා ද්‍රවිඩ මුන්නේත්‍ර කසාගම් පක්ෂයේ නායක මුතුවේල් කරුණානිධි හදිසියේ රෝහල් ගත කර තිබේ.

ශ්වසනා අබාදයක් හේතුවෙන් ඔහු ඊයේ රාත්‍රියේ චෙන්නයි නගරයේ කාවේරි රෝහලට ඇතුලත් කර ඇති බව ඉන්දියානු මාද්‍ය වාර්තා කර තිබේ.

92 හිවිරිදි කරුණානිධි පසුගිය සතියේද රෝහල් ගතව සිටි අතර ඔහු තමිල් නාඩුවේ පස් වතාවක් මහා ඇමතිදූරය දරා ඇත.

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *