රුසියාවට කිසිවෙකු සමග ගැටුමක් අවශ්‍ය නෑ – පූටින්

රුසියාව කිසිවෙකු සමගවත් ගැටුමක් ඇති කරගැනීමට උත්සාහ නොකරන බව රුසියානු ජනාධිපති ව්ලැදිමීර් පූටින් පවසයි. රුසියානු පාර්ලිමේන්තුවේදී පූටින් විසින් වාර්ෂිකව එරට

Read more